Dopravné inžinierstvo

Prvoradým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie - návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a schválení záväzným predpokladom pre ich výrobu a umiestnenie.

 

Vysokokvalifikovaný tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať Váš dopravný problém a navrhnúť jeho optimálne riešenie.