Dotazník spokojnosti zákazníka

Vážení obchodní priatelia,

naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. K tomuto zámeru nám slúži aj Integrovaný systém manažmentu podľa noriem ISO. Najlepšou metódou pre zlepšovanie je nastavenie zrkadla spoločnosti, ktorým je Vaša odozva a zhodnotenie našej práce.

Preto Vás prosíme, aby ste vyznačili Vaše hodnotenie v tomto anketovom formulári. Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

*meno
funkcia
*firma

Oznámkujte nás ako v škole: 1 - výborne, 2 - veľmi dobre, 3 - dobre, 4 - dostatočne, 5 - nedostatočne

  1 2 3 4 5
Ako hodnotíte kvalitu našich služieb?
Ako ste spokojní s osobným prístupom našich pracovníkov?
Ako hodnotíte odború úroveň našich pracovníkov?
Ako hodnotíte dostupnosť a prehľadnosť našich internetových stránok?
Ako ste spokojní s kvalitou dodávaných produktov?
Ako hodnotíte šírku ponúkaného sortimentu?
Ako hodnotíte dobu spracovania ponuky na Vaše dopyty?
Ako hodnotíte cenu poskytovaných služieb a tovarov?
Ako hodnotíte dobu realizácie zákazky od zaslania objednávky po jej realizáciu?

Ako ste sa dozvedeli o spoločnosti Mobilita servis, spol. s r.o.?

internet reklama spoluprac. organizácia pracovník Mobility
inak:
S kým z našej firmy komunikujete najviac?
Návrhy na zlepšenie spolupráce:

Vaše celkové hodnotenie: