Dopravné značky - prehľad - (vyhláška č. 9/2009)

       

         ► A - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

         ► B - ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

         ► C - PRÍKAZOVÉ ZNAČKY

         ► E - DODATKOVÉ TABUĽKY

         ► II - INFORMATÍVNE INÉ ZNAČKY

         ► IP - INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ ZNAČKY

         ► IS - INFORMATÍVNE SMEROVÉ ZNAČKY

         ► P - ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ V JAZDE A DODATKOVÉ TABUĽKY S TVAROM KRIŽOVATKY

         ► V - VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

         ► Z - INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

 

Označenia dopravných značiek v zmysle vyhlášky č.225/2004 Z.z., ktorej účinnosť skončila 31.01.2009. si možete pozrieť na našej stránke www.old.mobilita.sk - prehľad značiek.