Referencie

Výsledkami našej práce sú okrem iných:

 • obnova zvislého dopravného značenia na komunikáciách v správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
 • vybudovanie Bratislavského informačného a orientačného systému a jeho priebežná údržba
 • organizácia dopravy v Bratislave počas dôležitých udalostí (summit Bush - Putin, návšteva Svätého otca Jána Pavla II, parlamentné zhromaždenie NATO, ME vo futbale juniorov, … )
 • informačný systém vo vozidlách Dopravného podniku Bratislava a.s.
 • vybudovanie informačného a orientačného systému mesta Senec a jeho priebežná údržba
 • obnova zvislého dopravného značenia na komunikáciách miest Pezinok, Modra, Piešťany, Levice, Senica
 • realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia v areáloch Lagermax, Baumax, Apollo, Tatracentrum v Bratislave
 • vybudovanie dopravného značenia a orientačného systému v podzemných garážach hotela Carlton v Bratislave
 • vybudovanie informačného a orientačného systému mesta Liptovský Mikuláš
 • obnova dopravného značenia komunikácií v správe miest a obcí západoslovenského regiónu
 • výroba plavebných znakov pre vodné dielo Gabčíkovo
 • výroba reklamných panelov pre atletický míting Cena Slovenska - Slovak Gold
 • výroba dopravného a orientačného značenia cyklotrás na území hl. mesta SR Bratislava
 • výroba reklamných panelov na Svetovú zimnú univerziádu, Tatry 1999
 • realizácia prenosného dopravného značenia počas rekonštrukcie povrchu vozovky na Prístavnom moste v Bratislave, odberateľ - Národná dialničná spoločnosť, a.s.
 • preznačenie nových úsekov rýchlostných komunikácií, odberateľ - Národná dialničná spoločnosť, a.s.
 • Dopravné značenie počas MS v ľadovom hokeji Bratislava 2011 - dopravný projekt Mobilita, prenájom dopravných značiek a dopravných zariadení, odborná pomoc, montáž, demontáž
 • Navigačný systém pre záchytné parkoviská počas MS 2011 v ľadovom hokeji
 • Bratislavský MARATÓN , projekt organizácie dopravy, výroba dopravných značiek, prenájom dopravných značiek, montáž a demontáž prenosného dopravného značenia, konzultácie a odborná pomoc
 • City Triatlon Bratislava
 • Nadrozmerné prepravy - zabezpečenie a realizácia uzávierok komunikácií ,POD, montáž, demontáž